กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 2565

Watlum School กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ปี พ.ศ. 2565 วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวธัญญ์กมน ปันนที ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู คณะสมาชิกสภาเทศบาล นครระยอง คณะเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ร่วมจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา (13 กรกฎาคม 2565 ณ วัดลุ่ม(พระอารามหลวง) กิจกรรมที่พระพุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติในวันนี้คือการทำบุญตักบาตร การเวียนเทียนที่วัด การฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 10, 2022

กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำ ปี พ.ศ. 2565

Watlum School กิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำ ปี พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 นางสาวสุนันท์ พรหมสถาพร และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโรงเรียนปลอดลูกน้ำ เพื่อเป็นแกนนำนักเรียนสำรวจลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ในโรงเรียน จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เทศบาลนครระยอง เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 10, 2022

กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565

Watlum School กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพลกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครระยอง ได้ให้ความรู้แนวปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมทั้งมีการซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทุกคนสามารถปฏิบัติตนเมื่อเผชิญเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 8, 2022
ติดต่อเรา