การแข่งทักษะทางวิชาการ ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565

Watlum School การแข่งทักษะทางวิชาการ ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 นางยุพาวดี วรวิบูลย์สวัสดิ์ ครูรักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นำนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนเข้าร่วมการแข่งทักษะทางวิชาการ ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 22 -24 กรกฎาคม 2565 เข้ารับโอวาทและขวัญกำลังใจจาก ท่านนายกวิชิต ศรีชลา ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 7, 2022

การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

Watlum School การปฏิบัติงาน ด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระหว่างวันที่​ 20 – 22 กรกฎาคม 2565​ นางสาวธัญญ์กมน​ ปันนที​ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​โรงเรียน​เทศ​บ​า​ลวัด​ลุ่ม​มหาชัย​ชุมพล​ พร้อมด้วยนางสาวณัฐสินี​ ภูริเศรษฐานนท์​ เข้าร่วมฝึกอบรมการปฏิบัติงาน ด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 7, 2022

คนเก่งของเรา

Watlum School คนเก่งของเรา ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิชญุตม์ อู่ผลเจริญ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ในงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 28 ประจำปี 2565 ได้ไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีครูวิภาวี สุขใส ครูผู้ควบคุมการฝึกซ้อม เพจ โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล 📄 @โรงเรียน

Tanapat Suangka

August 7, 2022
ติดต่อเรา